Mätelement PT-100, PT-1000

Temperaturgivare i standard- eller specialutförande. Mätelement typ PT-100 eller termoelement.

Användningsområde:

Temperaturmätning i vätskor och gaser inom:
Kemisk processindustri
Kraftvärmeverk och värmedistribution
Pappersmassa- och sulfatindustri
Allmän maskin- och apparatindustri
Marin och off-shore
Kyl- frys- och livsmedelsindustri
Vatten, värme och ventilation

Temperaturområde:

PT 100: -200°C till +600°C.
Enkelt eller dubbelt utförande.
Termoelement: -200°C till +1700°C.
Enkelt eller dubbelt utförande.

Kalibreringsstandard:

Pt 100 klass B enligt DIN-IEC-751 (standard)
Alt. klass A, 1/3- alt. 1/10- DIN enligt DIN 43760.
Termoelement typ J, K eller S enligt IEC 584.

För teknisk data och mer information:
Ladda hem produktblad

temperaturgivare

Rexotherm AB P.O. Box 817 SE-565-18 Mullsjö +46 (0) 392 377 00 info@rexotherm.com