Produktexempel

Mätinstrument för tryck och temperatur

Rexotherm AB är en ledande europeisk tillverkare av tryck- och temperaturinstrument med tillhörande kompletterande produkter. Vår egen produktion har en hög automatiseringsgrad och erbjuder produkter av hög kvalitet och marknadsmässigt konkurrenskraftiga priser. Vi kan erbjuda certifikat i alla tillämpliga utföranden och normer.Vi är certifierade enligt ISO 9001

Rexotherm AB P.O. Box 817 SE-565-18 Mullsjö +46 (0) 392 377 00 info@rexotherm.com