VVS-utförande

Egenskaper

  • Noggrannhetsklass 2,5.
  • 75% arbetsområde vid stabilt arbetstryck
  • RSK-normerade

Användning

Tryckmätare i VVS-utförande för mätning av flytande eller gasformiga, icke aggressiva mätmedier.

Tillbehör

Färgfält
Ställvisare
Bakre fästfläns

För teknisk data och mer information:
Ladda hem produktblad

RX-1010-1030

Rexotherm AB P.O. Box 817 SE-565-18 Mullsjö +46 (0) 392 377 00 info@rexotherm.com